ƯU ĐÃI GẠCH MIỀN NAM

-29%
 SLABS SLABS
890,000₫ 1,260,000₫

SLABS

890,000₫ 1,260,000₫

-29%
 SARDONYX SARDONYX
890,000₫ 1,260,000₫

SARDONYX

890,000₫ 1,260,000₫

-63%
 SEATTLE SEATTLE
550,000₫ 1,501,000₫

SEATTLE

550,000₫ 1,501,000₫

-92%
 SNOW SNOW
100,000₫ 1,225,000₫

SNOW

100,000₫ 1,225,000₫

-34%
 SAHARA SAHARA
600,000₫ 903,000₫

SAHARA

600,000₫ 903,000₫

-27%
 SAMBU SAMBU
550,000₫ 755,000₫

SAMBU

550,000₫ 755,000₫

-28%
 URBAN COTTO URBAN COTTO
450,000₫ 628,000₫

URBAN COTTO

450,000₫ 628,000₫

-41%
 SERENE SERENE
320,000₫ 547,000₫

SERENE

320,000₫ 547,000₫

-70%
 ZEUS ZEUS
250,000₫ 846,000₫

ZEUS

250,000₫ 846,000₫

-65%
 VINTAGE VINTAGE
350,000₫ 990,000₫

VINTAGE

350,000₫ 990,000₫

-81%
 SUNSET SUNSET
300,000₫ 1,563,000₫

SUNSET

300,000₫ 1,563,000₫

-72%
 PRISMA PRISMA
200,000₫ 713,000₫

PRISMA

200,000₫ 713,000₫

-67%
 OCEAN OCEAN
550,000₫ 1,663,000₫

OCEAN

550,000₫ 1,663,000₫

-25%
 PIAVE PIAVE
900,000₫ 1,200,000₫

PIAVE

900,000₫ 1,200,000₫

-46%
 POWDER POWDER
700,000₫ 1,290,000₫

POWDER

700,000₫ 1,290,000₫

-52%
 ONA ONA
850,000₫ 1,777,000₫

ONA

850,000₫ 1,777,000₫

-70%
 OLD OLD
550,000₫ 1,853,000₫

OLD

550,000₫ 1,853,000₫

-65%
 NORWICH NORWICH
400,000₫ 1,140,000₫

NORWICH

400,000₫ 1,140,000₫

-78%
 MARBLE PALISSA MARBLE PALISSA
20,000₫ 89,000₫

MARBLE PALISSA

20,000₫ 89,000₫

-61%
 ARCHI STONE ARCHI STONE
35,000₫ 89,000₫

ARCHI STONE

35,000₫ 89,000₫

-47%
 MERA BUSHHAMMER MERA BUSHHAMMER
250,000₫ 476,000₫

MERA BUSHHAMMER

250,000₫ 476,000₫

-65%
 MEMPHIS MEMPHIS
350,000₫ 990,000₫

MEMPHIS

350,000₫ 990,000₫

-57%
 TREND TREND
800,000₫ 1,850,000₫

TREND

800,000₫ 1,850,000₫

-29%
 MARBLE 4 MARBLE 4
350,000₫ 490,000₫

MARBLE 4

350,000₫ 490,000₫

-27%
 MARVEL CREMA MARVEL CREMA
650,000₫ 885,000₫

MARVEL CREMA

650,000₫ 885,000₫

-64%
 MARBLE MARBLE
200,000₫ 548,000₫

MARBLE

200,000₫ 548,000₫

-63%
 MADAGASCAR MADAGASCAR
650,000₫ 1,758,000₫

MADAGASCAR

650,000₫ 1,758,000₫

-63%
 LUNI LUNI
350,000₫ 950,000₫

LUNI

350,000₫ 950,000₫

-68%
 SOLITAIRE SOLITAIRE
150,000₫ 475,000₫

SOLITAIRE

150,000₫ 475,000₫

-94%
 UPTOWN UPTOWN
50,000₫ 850,000₫

UPTOWN

50,000₫ 850,000₫

-50%
 ZANZIBAR ZANZIBAR
250,000₫ 499,000₫

ZANZIBAR

250,000₫ 499,000₫

-50%
 LYON LYON
390,000₫ 780,000₫

LYON

390,000₫ 780,000₫

-51%
 ZENITH ZENITH
600,000₫ 1,235,000₫

ZENITH

600,000₫ 1,235,000₫

-51%
 BEREN BEREN
50,000₫ 0₫

BEREN

50,000₫ 0₫

-54%
 BREDA BREDA
450,000₫ 980,000₫

BREDA

450,000₫ 980,000₫

-63%
 BRICKBOLD BRICKBOLD
350,000₫ 950,000₫

BRICKBOLD

350,000₫ 950,000₫

-67%
 CLOISTER CLOISTER
350,000₫ 1,045,000₫

CLOISTER

350,000₫ 1,045,000₫

-29%
 LUGANO LUGANO
890,000₫ 1,260,000₫

LUGANO

890,000₫ 1,260,000₫

-71%
 COLOSO COLOSO
350,000₫ 1,200,000₫

COLOSO

350,000₫ 1,200,000₫

-31%
 CROTONE CROTONE
1,000,000₫ 1,450,000₫

CROTONE

1,000,000₫ 1,450,000₫

-78%
 DISTRICT 2 DISTRICT 2
200,000₫ 930,000₫

DISTRICT 2

200,000₫ 930,000₫

-57%
 KURSAAL KURSAAL
500,000₫ 1,150,000₫

KURSAAL

500,000₫ 1,150,000₫

-66%
 DOGANA DOGANA
550,000₫ 1,600,000₫

DOGANA

550,000₫ 1,600,000₫

-72%
 DOREX DOREX
450,000₫ 1,596,000₫

DOREX

450,000₫ 1,596,000₫

-25%
 ELEMENT ELEMENT
380,000₫ 510,000₫

ELEMENT

380,000₫ 510,000₫

-72%
 GEOBRIGHT GEOBRIGHT
20,000₫ 71,000₫

GEOBRIGHT

20,000₫ 71,000₫

-54%
 FLORENCIA FLORENCIA
600,000₫ 1,300,000₫

FLORENCIA

600,000₫ 1,300,000₫

-64%
 DMODULAR DMODULAR
150,000₫ 414,000₫

DMODULAR

150,000₫ 414,000₫

-43%
 CYPRESS CYPRESS
850,000₫ 1,500,000₫

CYPRESS

850,000₫ 1,500,000₫

-29%
 BUTAN BUTAN
890,000₫ 1,260,000₫

BUTAN

890,000₫ 1,260,000₫

-77%
 BOULEVARD BOULEVARD
350,000₫ 1,501,000₫

BOULEVARD

350,000₫ 1,501,000₫

-61%
 BMW BMW
250,000₫ 649,000₫

BMW

250,000₫ 649,000₫

-29%
 BELLAGIO BELLAGIO
600,000₫ 850,000₫

BELLAGIO

600,000₫ 850,000₫

-76%
 BALTIMORE BALTIMORE
300,000₫ 1,265,000₫

BALTIMORE

300,000₫ 1,265,000₫

Hết hàng
 BAER BAER
100,000₫

BAER

100,000₫

-31%
 IMPERIUM IMPERIUM
650,000₫ 941,000₫

IMPERIUM

650,000₫ 941,000₫

-90%
 ATENAS ATENAS
100,000₫ 1,045,000₫

ATENAS

100,000₫ 1,045,000₫

-94%
 ATELIER ATELIER
50,000₫ 846,000₫

ATELIER

50,000₫ 846,000₫

-36%
 APUANE APUANE
700,000₫ 1,100,000₫

APUANE

700,000₫ 1,100,000₫

-62%
 WALD WALD
200,000₫ 525,000₫

WALD

200,000₫ 525,000₫