CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI THIẾT BỊ PHÒNG TẮM

-40%
 VÒI CHẬU RỬA GESSI 50313_031 VÒI CHẬU RỬA GESSI 50313_031
8,176,800₫ 13,628,000₫

VÒI CHẬU RỬA GESSI 50313_031

8,176,800₫ 13,628,000₫

-40%
 VÒI CHẬU BẾP GESSI 50201_031 VÒI CHẬU BẾP GESSI 50201_031
7,833,000₫ 13,055,000₫

VÒI CHẬU BẾP GESSI 50201_031

7,833,000₫ 13,055,000₫

-40%
 VÒI CHẬU BẾP GESSI 26023_149 VÒI CHẬU BẾP GESSI 26023_149
20,217,600₫ 33,696,000₫

VÒI CHẬU BẾP GESSI 26023_149

20,217,600₫ 33,696,000₫

-40%
 VÒI CHẬU BẾP GESSI 20577_149 VÒI CHẬU BẾP GESSI 20577_149
19,820,400₫ 33,034,000₫

VÒI CHẬU BẾP GESSI 20577_149

19,820,400₫ 33,034,000₫

-40%
 VÒI CHẬU BẾP GESSI 17114_031 VÒI CHẬU BẾP GESSI 17114_031
4,128,600₫ 6,881,000₫

VÒI CHẬU BẾP GESSI 17114_031

4,128,600₫ 6,881,000₫

-40%
 VÒI CHẬU RỬA CẢM ỨNG GESSI ISPA 41403_031 VÒI CHẬU RỬA CẢM ỨNG GESSI ISPA 41403_031
31,421,400₫ 52,369,000₫
-30%
 VÒI CHẬU RỬA GESSI EMPORIO - VIA MANZONI 38610_031 VÒI CHẬU RỬA GESSI EMPORIO - VIA MANZONI 38610_031
11,145,400₫ 15,922,000₫
-40%
 VÒI CHẬU RỬA GESSI EMPORIO - VIA MANZONI 38603_031 VÒI CHẬU RỬA GESSI EMPORIO - VIA MANZONI 38603_031
10,003,200₫ 16,672,000₫
-40%
 VÒI CHẬU RỬA GESSI EMPORIO - VIA MANZONI 38601_031 VÒI CHẬU RỬA GESSI EMPORIO - VIA MANZONI 38601_031
6,774,600₫ 11,291,000₫
-40%
 VÒI CHẬU RỬA V&B DAWN TVW10611615274 VÒI CHẬU RỬA V&B DAWN TVW10611615274
21,746,400₫ 36,244,000₫
-30%
 VÒI CHẬU RỬA V&B DAWN TVW10610315161 VÒI CHẬU RỬA V&B DAWN TVW10610315161
7,931,700₫ 11,331,000₫
-35%
 VÒI CHẬU RỬA V&B DAWN VÒI CHẬU RỬA V&B DAWN
16,680,950₫ 25,663,000₫

VÒI CHẬU RỬA V&B DAWN

16,680,950₫ 25,663,000₫

-30%
 VÒI CHẬU RỬA V&B DAWN TVW10611615161 VÒI CHẬU RỬA V&B DAWN TVW10611615161
9,846,000₫ 14,058,000₫
-40%
 VÒI CHẬU RỬA BA LỖ GESSI EMPORIO - VIA MANZONI 38612_031 VÒI CHẬU RỬA BA LỖ GESSI EMPORIO - VIA MANZONI 38612_031
13,258,200₫ 22,097,000₫
-40%
 VÒI CHẬU RỬA BA LỖ GẮN TƯỜNG V&B TVW10111111061 VÒI CHẬU RỬA BA LỖ GẮN TƯỜNG V&B TVW10111111061
6,253,800₫ 10,423,000₫
-40%
 VÒI CHẬU RỬA BA LỖ V&B CLASSIC TVW10110811061 VÒI CHẬU RỬA BA LỖ V&B CLASSIC TVW10110811061
7,200,000₫ 12,000,000₫
-40%
 VÒI CHẬU RỬA V&B CLASSIC TVW10110111061 VÒI CHẬU RỬA V&B CLASSIC TVW10110111061
5,409,000₫ 9,015,000₫
-40%
 MẶT NẠ ĐIỀU KHIỂN 1 CHỨC NĂNG GESSI EMPORIO - VIA MANZONI 38654_031 MẶT NẠ ĐIỀU KHIỂN 1 CHỨC NĂNG GESSI EMPORIO - VIA MANZONI 38654_031
1,958,400₫ 3,264,000₫
-40%
 MẶT NẠ VÒI CẤP NƯỚC BỒN TẮM GESSI EMPORIO - VIA MANZONI 38613_031 MẶT NẠ VÒI CẤP NƯỚC BỒN TẮM GESSI EMPORIO - VIA MANZONI 38613_031
15,242,400₫ 25,404,000₫
-40%
 VÒI BỒN TẮM GẮN TƯỜNG GESSI EMPORIO - VIA TORTONA 18613_031 VÒI BỒN TẮM GẮN TƯỜNG GESSI EMPORIO - VIA TORTONA 18613_031
15,401,400₫ 25,669,000₫
-40%
 MẶT NẠ ĐIỀU KHIỂN VÒI CẤP NƯỚC BỒN TẮM GESSI EMPORIO - VIA BAGUTTA 35813_031 MẶT NẠ ĐIỀU KHIỂN VÒI CẤP NƯỚC BỒN TẮM GESSI EMPORIO - VIA BAGUTTA 35813_031
14,925,000₫ 24,875,000₫
-40%
 VÒI GẮN TƯỜNG GESSI EMPORIO - CORSO VENEZIA 47205_031 VÒI GẮN TƯỜNG GESSI EMPORIO - CORSO VENEZIA 47205_031
7,012,800₫ 11,688,000₫
-40%
 VÒI GẮN TƯỜNG GESSI EMPORIO - VIA SOLFERINO 49104_031 VÒI GẮN TƯỜNG GESSI EMPORIO - VIA SOLFERINO 49104_031
7,012,800₫ 11,688,000₫
-30%
 MẶT NẠ ĐIỀU KHIỂN SEN GẮN TƯỜNG GESSI EMPORIO - VIA SOLFERINO 49031_031 MẶT NẠ ĐIỀU KHIỂN SEN GẮN TƯỜNG GESSI EMPORIO - VIA SOLFERINO 49031_031
13,769,000₫ 19,670,000₫
-45%
 CHẬU RỬA V&B SINK UNIT 632391R1 CHẬU RỬA V&B SINK UNIT 632391R1
48,607,900₫ 88,378,000₫

CHẬU RỬA V&B SINK UNIT 632391R1

48,607,900₫ 88,378,000₫

-45%
 CHẬU RỬA ĐẶT TỦ V&B FINION 4164C2R1 CHẬU RỬA ĐẶT TỦ V&B FINION 4164C2R1
36,850,000₫ 67,000,000₫
-40%
 CHẬU RỬA V&B O.NOVO 633100R1 CHẬU RỬA V&B O.NOVO 633100R1
13,662,000₫ 22,770,000₫

CHẬU RỬA V&B O.NOVO 633100R1

13,662,000₫ 22,770,000₫

-40%
 CHẬU RỬA V&B O.NOVO 41615601 CHẬU RỬA V&B O.NOVO 41615601
6,174,600₫ 10,291,000₫

CHẬU RỬA V&B O.NOVO 41615601

6,174,600₫ 10,291,000₫

-50%
 CHẬU RỬA BÁN ÂM V&B ARCHITECTURA 41905501 CHẬU RỬA BÁN ÂM V&B ARCHITECTURA 41905501
3,434,500₫ 6,869,000₫
-45%
 CHẬU RỬA ÂM BÀN V&B ARCHITECTURA 41935501 CHẬU RỬA ÂM BÀN V&B ARCHITECTURA 41935501
3,355,000₫ 6,100,000₫
-45%
 CHẬU RỬA V&B ARCHITECTURA 41276001 CHẬU RỬA V&B ARCHITECTURA 41276001
2,655,400₫ 4,828,000₫
-35%
 CHẬU RỬA V&B LOOP & FRIENDS 51540001 CHẬU RỬA V&B LOOP & FRIENDS 51540001
6,500,000₫ 10,000,000₫
-40%
 CHẬU RỬA ÂM BÀN V&B LOOP & FRIENDS 61622001 CHẬU RỬA ÂM BÀN V&B LOOP & FRIENDS 61622001
5,167,800₫ 8,613,000₫
-45%
 CHẬU RỬA ĐẶT BÀN V&B ARCHITECTURA 41254001 CHẬU RỬA ĐẶT BÀN V&B ARCHITECTURA 41254001
2,547,600₫ 4,632,000₫
-45%
 CHẬU RỬA ĐẶT BÀN V&B ARCHITECTURA 41266001 CHẬU RỬA ĐẶT BÀN V&B ARCHITECTURA 41266001
2,585,000₫ 4,700,000₫
-40%
 CHẬU RỬA DƯƠNG VÀNH V&B LOOP & FRIENDS 61552001 CHẬU RỬA DƯƠNG VÀNH V&B LOOP & FRIENDS 61552001
7,499,400₫ 12,499,000₫
-40%
 CHẬU RỬA LOOP V&B & FRIENDS 51510001 CHẬU RỬA LOOP V&B & FRIENDS 51510001
7,879,000₫ 13,162,000₫
-40%
 BỒN TIỂU NAM V&B ARCHITECTURA 55870501 BỒN TIỂU NAM V&B ARCHITECTURA 55870501
13,284,000₫ 22,141,000₫
-40%
 BỒN CẦU MỘT KHỐI TREO TƯỜNG V&B ARCHITECTURA 56851001 BỒN CẦU MỘT KHỐI TREO TƯỜNG V&B ARCHITECTURA 56851001
5,400,000₫ 9,000,000₫
-50%
 BỒN CẦU MỘT KHỐI V&B SENTIQUE 562210S3 BỒN CẦU MỘT KHỐI V&B SENTIQUE 562210S3
8,402,000₫ 16,804,000₫
-40%
 BỒN CẦU MỘT KHỐI V&B UNO 6680AS01 BỒN CẦU MỘT KHỐI V&B UNO 6680AS01
12,000,000₫ 20,000,000₫
-40%
 BỒN TIỂU NAM V&B SUBWAY 75130101 BỒN TIỂU NAM V&B SUBWAY 75130101
11,400,000₫ 19,000,000₫

BỒN TIỂU NAM V&B SUBWAY 75130101

11,400,000₫ 19,000,000₫

-40%
 BỒN CẦU MỘT KHỐI V&B SUBWAY 2.0 5620AS01 BỒN CẦU MỘT KHỐI V&B SUBWAY 2.0 5620AS01
12,000,000₫ 20,000,000₫
-50%
 BỒN CẦU MỘT KHỐI V&B JOYCE 6617AS01 BỒN CẦU MỘT KHỐI V&B JOYCE 6617AS01
12,000,000₫ 24,000,000₫
-70%
 BỒN CẦU HAI KHỐI V&B VENTICELLO 4612R001 BỒN CẦU HAI KHỐI V&B VENTICELLO 4612R001
2,640,000₫ 8,800,000₫
-40%
 BỒN CẦU HAI KHỐI V&B ARCHITECTURA 56861001 BỒN CẦU HAI KHỐI V&B ARCHITECTURA 56861001
4,686,000₫ 7,810,000₫
-40%
 BỒN CẦU HAI KHỐI V&B ARCHITECTURA 56871001 BỒN CẦU HAI KHỐI V&B ARCHITECTURA 56871001
4,686,000₫ 7,810,000₫
-40%
 BÁT SEN ĐẦU GẮN TƯỜNG GESSI COLOUR 32927_238 BÁT SEN ĐẦU GẮN TƯỜNG GESSI COLOUR 32927_238
156,991,200₫ 261,652,000₫
-40%
 BỘ SEN TẮM GESSI EMPORIO SHOWER 35123_031 BỘ SEN TẮM GESSI EMPORIO SHOWER 35123_031
43,743,000₫ 72,905,000₫
-40%
 BẮT SEN ĐẦU GẮN TƯỜNG GESSI COLOUR 40455_238 BẮT SEN ĐẦU GẮN TƯỜNG GESSI COLOUR 40455_238
30,167,400₫ 50,279,000₫